IP65
220-240VAC
CLASS I

ORLED 701

גוף תאורת הצפה בטכנולוגיית LED, מתאים להדגשת אובייקטים,
פסלים, הצפת מבנים ועוד.

מבנה פרופיל אלומיניום מטופל טיפול כימי לעמידות בפני קורוזיה.

דרייבר אינטגראלי.

התקנה זרועות מתכווננת.